top of page
Office

Arbetsprocess

behovsanalys

Vi utför en grundlig analys för att kunna hitta förbättringspotential inom kvalitet, inköpspris, effektivisering och stabil leveranskedja. 

Kvalitetskontroll 

Vi är stolta över att endast kunna erbjuda kvalitet enligt europeisk standard. Vid val av leverantörer genomför vi leverantörsrevisioner och utvärderingar för att kontrollera och säkerställa att alla parametrar följer överenskomna specifikationer i hela leveranskedjan. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt samarbete med leverantörerna och strävar efter kontinuerliga förbättringar tillsammans med er.

leverantörsval

Enligt era specifikationer presenterar vi förslag på lämpliga leverantörer. Vi granskar och utvärderar leverantörer med fokus på kvalitet, CSR, miljökrav och arbetsvillkor. Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser och högsta kvalitet. 

Logistik 

Vi erbjuder logistiklösningar och tar hand om logistikhanteringen, inklusive förhandling av priser och arrangemang av transporter. Vi övervakar kontinuerligt logistikflöden för att minimera risken för förseningar och håller er informerade genom återkoppling och leveransstatusuppdateringar. Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser på våra logistiklösningar.

teknisk support och kommersiell förhandling

Vi övervakar och kontrollerar provbeställningar för att säkerställa att produkterna uppfyller era specifikationer, både när det gäller kvalitet och leveranstid, innan serietillverkning påbörjas. Vi förhandlar leveransvillkor och hanterar de kommersiella aspekterna med leverantörerna för att säkerställa att ni betalar rätt pris för rätt kvalitet.

Leverans

Vi representerar er och tar hand om alla aktiviteter under hela leveranskedjan. Vi övervakar noggrant varje steg och säkerställer kvaliteten på produkterna, leveranstiden och kommunikationen. Vår främsta målsättning är att säkerställa att både kvaliteten och leveranstiden uppfyller era krav.

bottom of page